ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ τους Όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα ΕΔΩ (PDF)

 

Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στον αγώνα.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986 δηλώνω ότι: 

Κατέχω βεβαίωση - πιστοποιητικό  εμβολιασμού – νόσησης (Covid-19), το οποίο θα είναι σε ισχύ κατά την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα και το οποίο μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα – δίπλωμα) θα προσκομίσω στη Γραμματεία των αγώνων για έλεγχο πριν την παραλαβή του αριθμού μου.

Εφόσον για τη συμμετοχή μου απαιτείται διενέργεια διαγνωστικού τεστ (για Covid-19) θα το πραγματοποιήσω και θα προσκομίσω το αποτέλεσμα αυτού (μέσω πλατφόρμας www.gov.gr) μαζί με έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα – δίπλωμα) στη Γραμματεία των αγώνων για έλεγχο πριν την παραλαβή του αριθμού μου.

Λαμβάνω μέρος στον αγώνα, με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη. Έχω προβεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχω κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο και η κατάσταση της υγείας μου επιτρέπει τη συμμετοχή μου στον αγώνα.

Σε περίπτωση σωματικής βλάβης ή θανάτου μου, που μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και κατά τη μετάβαση μου ή κατά την αποχώρηση μου από αυτόν, αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη των πράξεων μου. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον του διοργανωτή, των χορηγών, των εθελοντών, των κριτών και οποιοδήποτε εμπλέκεται άμεσα στην εκδήλωση. 

Δίνω την έγκρισή μου στον διοργανωτή να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία μου για εισαγωγή και προβολή τους στη λίστα συμμετεχόντων, αποτελεσμάτων και στατιστικών.

Συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονοματεπωνύμου και της εικόνας μου από τον διοργανωτή και τους χορηγούς του αγώνα. 

 
Σε περίπτωση που είμαι ανήλικος-η, θα αποσταλεί από εμένα ή τον γονέα/κηδεμόνα μου ηλεκτρονικά στο email: info@dionysosamfiklias.gr υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης του γονέα/κηδεμόνα μου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του/της από επίσημη αρχή, ώστε η εγγραφή μου να ολοκληρωθεί και η γραμματεία του αγώνα να μου δώσει δικαίωμα συμμετοχής.

Τα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω, είναι απολύτως ακριβή και αληθή.