Το ημερολόγιο για τη νέα χρονιά, είναι έτοιμο. Μπορείτε να το προμηθευτείτε τις ημέρες προπονήσεων των τμημάτων.